Wsparcie innowacji

Różnego rodzaju innowacje pojawiają się w praktycznie każdej branży. Stanowią one wprowadzenie nowych elementów, które usprawniają dotychczasowy proces albo są zupełnie nową technologią. Niestety przebicie się na rynku z innowacyjnym produktem czy usługą nie jest łatwe, dlatego często liczyć trzeba na wsparcie z zewnątrz.

biznes


Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc tzw. inkubatorów, których zadaniem jest wsparcie zakładania oraz prowadzenia działalności wykorzystującej nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania. Taki inkubator Poznań cieszy się jednak na tyle dużym zainteresowaniem, że tylko najlepsze pomysły mogą liczyć na takie wsparcie. Zazwyczaj pomoc taka dzieli się na etapy, z których pierwszym jest tzw. preinkubacja. Zgłoszony wniosek jest wstępnie oceniany, a jeśli ocena ta jest pozytywna jest już rozważany szczegółowo. Bierze się tu pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak wiedza i doświadczenie pomysłodawców, grupa docelowa produktu czy usługi, szanse na powodzenie czy przybliżony koszt wsparcia. Dopiero pozytywny efekt tej oceny pozwala na skorzystanie przez przedsiębiorcę z jakiejkolwiek pomocy.