System solarny

Energia słoneczna to jedna z największych nadziei dla świata, w którym zasoby odnawialnych źródeł energii stale się kurczą. Już dziś energia solarna wykorzystywana jest do zasilania wielu budynków, a w polskich warunkach coraz chętniej bierze się pod uwagę jej zastosowanie do podgrzewania wody użytkowej, a także wspomagania centralnego ogrzewania.

panel


Dla użytkowników najważniejsza jest oszczędność wynikająca z zastosowania kolektorów słonecznych. Wykorzystywane do wytworzenia ciepłej wody użytkowej mogą dać oszczędność dwóch trzecich wydatków, zaś wspomagając ogrzewanie pomieszczeń – jednej trzeciej. Jest to też wybór ekologiczny, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska. Warto pamiętać, że kupując płaskie kolektory słoneczne Poznań dla domu jednorodzinnego nie trzeba instalować ogromnych konstrukcji, gdyż dla 4-osobowej rodziny starczy już 5m2 powierzchni kolektora. Kolektory takie absorbują promieniowanie słoneczne poprzez miedzianą powłokę, czyli tzw. absorber. Zarówno instalacja systemu, jak i jego eksploatacja są bardzo proste.