Rozdzielność majątkowa

Podział majątku następujący w momencie orzeczenia rozwodu czasem okazuje się wyjątkowo problematyczny. Małżonkowie kłócą się o każdy drobiazg, a sąd musi znaleźć rozwiązanie jak najbardziej sprawiedliwe i odpowiadające obu stronom. Dobrym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć późniejszych bojów jest ustanowienie rozdzielności majątkowej.

podpis


Przed zdecydowaniem się na ustanowienie rozdzielności warto wybrać się do specjalisty, którym jest adwokat Poznań, który dokładnie wyjaśni na czym rozwiązanie to polega. Zniesienie wspólnoty majątkowej może mieć miejsce wskutek umowy lub orzeczenia sądowego. Pierwsze rozwiązanie wymaga zgody dwojga małżonków, a drugie stosowane jest przy sprzeciwie jednej ze stron. Każdy z małżonków ma prawo wnioskować o ustanowienie rozdzielności majątkowej, jednak musi ona być oparta o ważny powód. Nie istnieje żadna zamknięta lista owych ważnych powodów, dlatego rozstrzygnięcie sprawy zależy od indywidualnego podejścia sędziego. Przykładowym powodem może być alkoholizm współmałżonka, jego uzależnienie od hazardu, długotrwale przebywanie w więzieniu czy nieprzyczynianie się do powstawania wspólnego majątku.