Reklama jak gra

Współczesny odbiorca nie zadowala się zwykłym, standardowym komunikatem. Żeby wzbudzić w nim ciekawość, chęć zapoznania się z nowością, skłonić do poszukiwania informacji, trzeba pobudzić jego głód wiedzy, zainteresować. Same suche fakty oraz standardowo podane wiadomości są obecnie absolutnie niewystarczające.

reklama

Adresat musi mieć świadomość docierającego do niego przekazu, musi czuć że jest on formułowany właśnie do niego, że to on jest podmiotem – nie przedmiotem – naszego zainteresowania. W taki właśnie sposób działa skuteczna i efektywna reklama, która zamiast skupiać się na zaletach produktu, stara się skłonić do działania, wyzwolić aktywność i autentyczną chęć poszukiwań. Podchodząc w ten sposób do potencjalnego klienta, trzeba zaproponować mu ciekawą grę, w której będzie chciał uczestniczyć i o której z chęcią poinformuje swoich znajomych i przyjaciół. I choć wymaga to znacznie większego wysiłku, zarówno ze strony twórcy jak i odbiorcy, to wydaje się być najskuteczniejszą metodą utrwalania ich wzajemnej relacji.