Psycholog szkolny

Psycholog to osoba, którą ostatnio coraz częściej można spotkać w szkole. Psycholog szkolny ma uczestniczyć w wychowaniu młodych ludzi, pomagać w zwiększeniu efektywności nauki, a także uczestniczyć w ustalaniu poziomu wymagań stawianych uczniom w określonym wieku. Psycholog ma zajmować się przede wszystkim uczniami, jednak w obrębie jego kompetencji znajdują się też ich rodzice oraz nauczyciele.

szkoła


Psycholog szkolny, tak jak każdy inny psycholog Poznań, przede wszystkim zbiera informacje. Ich źródłem są rozmowy, obserwacje czy ankiety. Na ich podstawie diagnozowane są potencjalne możliwości uczniów, ale też ich problemy. Zadaniem psychologa jest rozpoznanie sytuacji, opracowanie programu jej poprawy oraz wdrożenie go w życie. Czasem psycholog proszony jest do klasy w celu rozwiązania konkretnego problemu, mediacji, która sprawi, że mniejszą rolę będą odgrywać emocje i poprawi się zdolność komunikacji młodych ludzi. Psycholog czasami organizuje też specjalne warsztaty, na których uczy technik radzenia sobie ze stresem, asertywności i wskazuje gdzie można szukać pomocy w różnych sytuacjach.

Comments are closed.