Zezwolenie wydane przez Solarcity Corporation

no image

Wraz z dniem 07/14/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się na ulicy Amboy Ave, kod pocztowy 91340 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego obiektu jest Solarcity Corporation. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 888104. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 3055 Clearview Way, San Mateo w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...

Info

https://detektyw-sektor.pl/
Sektor - Detektyw Poznań
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Wielkopolska
Telefon: 600 434 812