Zezwolenie wydane przez Solar Edge Electric

no image

Wraz z dniem 03/17/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się na ulicy Wilkinson Ave, kod pocztowy 91606 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Solar Edge Electric. Kontrahent wydał je na podstawie licencji numer 630541. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 13108 Honeybee Street, miasto Moorpark w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...