Zezwolenie wydane przez Preferred Home Builders Inc

no image

Z datą 01/20/2016 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się na ulicy Coldwater Canyon Ave, kod pocztowy 91604 - miasto LA. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii HVAC. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Preferred Home Builders Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o nr. 773147. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 6271 Variel Avenue C, Woodland Hills w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...