Zezwolenie wydane przez Precision Plumbing & Fire Inc

no image

Wraz z dniem 10/23/2014 zostało przyznane pozwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się przy ulicy Ceres Ave, kod pocztowy 90021 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Fire Sprinkler. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Precision Plumbing & Fire Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o numerze 956496. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 6285 E Spring St 282, miasto Long Beach w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...