Zezwolenie wydane przez Kashou Climate Control

no image

W dzień 08/19/2013 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Tampa Ave, kod pocztowy 91324 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii HVAC. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Kashou Climate Control. Kontrahent wydał je na podstawie licencji numer 813791. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 1240 E Ontario Avenue, Corona w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...