Zezwolenie wydane przez J i M Electric

no image

W dzień 10/15/2013 zostało nadane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się na ulicy National Blvd, kod pocztowy 90034 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego obiektu jest J i M Electric. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o nr. 901334. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 6368 Ballantine Place, Oak Park w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...