Zezwolenie wydane przez Focus Builders Inc

no image

Wraz z dniem 11/20/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Bentley Ave, kod pocztowy 90034 - miasto LA. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Grading. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie uprawnienia do wydania oświadczenia o stanie tego budynku jest Focus Builders Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o nr. 990023. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 5111 Caroli Lane, La Canada w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...