Zezwolenie wydane przez Builtall

no image

Z datą 03/20/2014 zostało przyznane zezwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się przy ulicy Stagg St, kod pocztowy 91304 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Bldg-Alter/Repair. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i ma odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego budynku jest Builtall. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 785095. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 16117 Wyandotte Street, Van Nuys w stanie CA.

Pozwolenie wydane przez R T Electric screen

Pozwolenie wydane przez R T Electric

Wraz z dniem 01/08/2015 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Griffith Park...
Zezwolenie wydane przez Solar Edge Electric screen

Zezwolenie wydane przez Solar Edge Electric

Wraz z dniem 03/17/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się na ulicy Wilkinson Ave, kod...