Zezwolenie wydane przez Az Air Conditioning and Heating Inc

no image

Z datą 09/29/2015 zostało przyznane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się na ulicy Stewart Ave, kod pocztowy 90045 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii HVAC. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Az Air Conditioning and Heating Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 618381. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 7640 Tobias Avenue, Van Nuys w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...