Zezwolenie wydane przez All Ways Plumbing Inc

no image

Wraz z dniem 06/23/2015 zostało przyznane pozwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy El Centro Ave, kod pocztowy 90028 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego obiektu jest All Ways Plumbing Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 837841. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 12961 Gladstone Ave, Sylmar w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...