Pozwolenie wydane przez State Restoration Inc

no image

W dzień 03/05/2013 zostało nadane pozwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Larwin Ave, kod pocztowy 91311 - miasto LA. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie uprawnienia do wydania oświadczenia o stanie tego obiektu jest State Restoration Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 760517. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 2282 Townsgate Road Suite 3, Westlake Village w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...