Pozwolenie wydane przez Solarcity Corporation

no image

W dzień 01/18/2013 zostało wydane pozwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się na ulicy Eton Ave, kod pocztowy 91311 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego budynku jest Solarcity Corporation. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o nr. 888104. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 3055 Clearview Way, miasto San Mateo w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...