Pozwolenie wydane przez Rooter Alert

no image

Wraz z dniem 02/05/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Harbor Blvd, kod pocztowy 90731 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i ma odpowiednie uprawnienia do wydania oświadczenia o stanie tego budynku jest Rooter Alert. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 815612. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 6390 Columbus St, Riverside w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...