Pozwolenie wydane przez Reynolds Steven C

no image

Wraz z dniem 05/30/2013 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy ulicy Columbus Ave, kod pocztowy 91343 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Bldg-Alter/Repair. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Reynolds Steven C. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o nr. 395290. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem P O Box 920312, miejscowość Sylmar w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Builtall screen

Zezwolenie wydane przez Builtall

Z datą 03/20/2014 zostało przyznane zezwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się przy ulicy Stagg St, kod...
Pozwolenie wydane przez R T Electric screen

Pozwolenie wydane przez R T Electric

Wraz z dniem 01/08/2015 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Griffith Park...