Pozwolenie wydane przez Rene Roofing Services

no image

Wraz z dniem 03/29/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się na ulicy Ruthelen St, kod pocztowy 90062 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Bldg-Alter/Repair. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i ma odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest Rene Roofing Services. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 663601. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 3103 Halldae Ave, Los Angeles w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...