Pozwolenie wydane przez R T Electric

no image

Wraz z dniem 01/08/2015 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Griffith Park Blvd, kod pocztowy 90039 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest R T Electric. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o nr. 349292. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 2340 Hyperion Ave, Los Angeles w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...