Pozwolenie wydane przez R T Electric

no image

Wraz z dniem 01/08/2015 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Griffith Park Blvd, kod pocztowy 90039 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest R T Electric. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o nr. 349292. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 2340 Hyperion Ave, Los Angeles w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Builtall screen

Zezwolenie wydane przez Builtall

Z datą 03/20/2014 zostało przyznane zezwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się przy ulicy Stagg St, kod...
Zezwolenie wydane przez Solar Edge Electric screen

Zezwolenie wydane przez Solar Edge Electric

Wraz z dniem 03/17/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się na ulicy Wilkinson Ave, kod...