Pozwolenie wydane przez Parks Mechanical Inc

no image

Wraz z dniem 11/03/2014 zostało wydane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Los Angeles St, kod pocztowy 90012 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest Parks Mechanical Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji numer 775747. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 1060 Wilmington Blvd, Wilmington w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...