Pozwolenie wydane przez P P C Enterprises Inc

no image

Wraz z dniem 08/01/2013 zostało nadane pozwolenie budowlane dla obiektu, który znajduje się na ulicy Millennium, kod pocztowy 90094 - miasto LA. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest P P C Enterprises Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 756900. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 5920 Rickerbacker Ave, Riverside w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...