Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

no image

Z datą 04/09/2015 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się na ulicy Jones Ave, kod pocztowy 90032 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Bldg-Alter/Repair. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Owner-Builder. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o numerze 0.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...