Pozwolenie wydane przez On Target Electric Inc

no image

Wraz z dniem 01/10/2013 zostało nadane pozwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się przy ulicy Glynn Dr, kod pocztowy 90272 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest On Target Electric Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji numer 924167. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 357 West Grove Avenue, Orange w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...