Pozwolenie wydane przez Morrow - Meadows Corporation

no image

Z datą 06/03/2013 zostało nadane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy World Way, kod pocztowy 90045 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to zezwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania oświadczenia o stanie tego budynku jest Morrow - Meadows Corporation. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 230813. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 231 Benton Court, miasto City Of Industry w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...