Pozwolenie wydane przez Liftech Elevator Services Inc

no image

Wraz z dniem 12/01/2014 zostało wydane pozwolenie budowlane dla obiektu, który znajduje się przy ulicy 3Rd St, kod pocztowy 90048 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Elevator. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest Liftech Elevator Services Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji numer 808879. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 1901 E 29Th Street, miasto Signal Hill w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...