Pozwolenie wydane przez Herzog M B Electric Inc

no image

W dzień 05/20/2014 zostało nadane pozwolenie budowlane dla obiektu znajdującego się przy ulicy Menlo Ave, kod pocztowy 90006 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Electrical. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Herzog M B Electric Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 383811. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 15709 Illinois Street, miasto Paramount w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...