Pozwolenie wydane przez Gonzalez Plumbing

no image

Z datą 11/27/2013 zostało przyznane pozwolenie budowlane dla obiektu, który znajduje się przy ulicy Bellingham Ave, kod pocztowy 91607 - miasto LA. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Gonzalez Plumbing. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 829198. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 2919 East Q-3 Ave, Palmdale w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...