Pozwolenie wydane przez Emerald Green Plumbing Inc

no image

W dzień 03/25/2014 zostało przyznane pozwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się na ulicy Troost Ave, kod pocztowy 91604 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego budynku jest Emerald Green Plumbing Inc. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 785055. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 23381 Erwin Street, Woodland Hills w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...