Pozwolenie wydane przez Davis Paul Restoration Of Southern California

no image

Z datą 08/29/2014 zostało wydane pozwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się na ulicy Vallecito Dr, kod pocztowy 90732 - miasto Los Angeles. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii Bldg-Alter/Repair. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i ma odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Davis Paul Restoration Of Southern California. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji numer 510431. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 14670 Firestone Blvd 410, La Mirada w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...