Pozwolenie wydane przez Community Enhancement Services

no image

Z datą 10/03/2013 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy ulicy Haynes St, kod pocztowy 91606 - miasto LA. Pozwolenie to dotyczy bezpieczeństwa w kategorii HVAC. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie uprawnienia do wydania zaświadczenia o stanie tej placówki jest Community Enhancement Services. Kontrahent przyznał je na podstawie licencji o numerze 735513. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 16743 Schoenborn Street, miasto North Hills w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...