Pozwolenie wydane przez Arndt & Traina Inc

no image

W dzień 12/24/2013 zostało nadane pozwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się na ulicy Westgate Ave, kod pocztowy 90049 - miasto Los Angeles. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w kategorii Plumbing. Wykonawcą, który wydał to pozwolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do wydania zaświadczenia o stanie tego obiektu jest Arndt & Traina Inc. Kontrahent wydał je na podstawie licencji o nr. 799399. Kontakt z tym kontrahentem jest możliwy pod adresem 12457 Gladstone Avenue H, Sylmar w stanie CA.

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc screen

Zezwolenie wydane przez Fairview Plumbing Inc

Z datą 04/06/2016 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy ulicy Sycamore Ave, kod...
Pozwolenie wydane przez Owner-Builder screen

Pozwolenie wydane przez Owner-Builder

Wraz z dniem 06/23/2014 zostało nadane zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się na ulicy Highland Ave, kod...