Moc wibracji

Wprowadzanie w stan wibracji wielu urządzeń jest bardzo korzystne ze względu na skutki, jakie to wywołuje. Czasem bywa też, że wibracje są skutkiem ubocznym w jakimś urządzeniu. Jednak w większości przypadków ich pojawienie się można pożytecznie wykorzystać.

fale wibracji

Wibracje są niczym innym jak wstrząsami danego elementu, które charakteryzują się niską amplitudą i częstotliwością rzędu parunastu do paru-dziesięciu Herzów. Inaczej określić można to jako przekazywanie mechanicznych drgań z danego ciała stałego na inny element, czasem także na ciało człowieka. Przekazywanie wibracji odbywa się bezpośrednio do ciała nimi dotkniętego od drgającego materiału, bez udziału środowiska powietrznego. Towarzyszy temu zwykle charakterystyczny dźwięk, który jest efektem przekazu energii cząsteczek poddanych drganiu przez powietrze aż do ludzkiego ucha. Wszelkie wibratory znajdują zastosowanie w przemyśle, pracach budowlanych i tym podobnych dziedzinach. Pozwalają one wpłynąć na stan skupienia substancji im poddanej, na przykład masa betonowa składająca się z wody i ciał stałych po wibracjach oddaje wodę atmosferze.