Jak przyłączyć gaz?

Gaz ziemny jest dziś najbardziej wygodnym paliwem jakie zastosować można do ogrzewania domu czy podgrzewania wody. Jest on dostępny, a jego użytkowanie nie wiąże się z wysokimi kosztami. Jednak zanim będzie można z niego skorzystać, trzeba załatwić wszystkie formalności niezbędne do przyłączenia do sieci gazowej.

ogień


Chcąc posiadać przyłącze gazu, trzeba najpierw złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Jest to dokument, w którym dostawca gazu określa czy na danym terenie możliwe jest przyłączenie do sieci gazowej, a także jakie są tego koszty. Jeśli konieczna jest rozbudowa sieci gazowej, która nie była przewidywana, koszt przyłączenia może być nieopłacalny. Jeśli przyłączenie jest możliwe, należy wystąpić o zawarcie umowy o przyłączenie. Można zdecydować się na to, by zakład gazowniczy zajął się całą procedurą przyłączenia albo zrobić to samodzielnie w określonym czasie. W umowie o przyłączenie pojawiają się takie elementy jak zakres realizacji przyłączenia, jego koszt, termin i zasady odpowiedzialności stron. Po realizacji przyłącza musi ono zostać odebrane przez zakład gazowniczy.