Jednostka publiczna - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Olsztynie

no image

Placówka Doskonalenia Nauczycieli o nazwie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Olsztynie prowadzi działalność w mieście Olsztyn, pod adresem Głowackiego 17, kod pocztowy 10447. Jest to placówka publiczna. Adresatami jej oferty są: bez kategorii. Podmiot został zarejestrowany przez upoważniony organ. Instytucję prowadzi Samorząd Województwa. Jej numer Regon to 001392195. Można nawiązać z nią połączenie pod numerem telefonu 895228500, a także poprzez faks 895228525.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...