Jednostka publiczna - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2 W Sokółce

no image

Technikum Uzupełniające Dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych o nazwie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2 W Sokółce prowadzi działalność w mieście Sokółka, pod adresem Polna 1, kod pocztowy 16100. Jest to instytucja publiczna. Odbiorcami jej programu są: dorośli. Podmiot został zarejestrowany przez właściwy organ. Jednostkę prowadzi Powiat Ziemski. Jej nr Regon to 052133953. Można nawiązać z nią połączenie korzystając z numeru telefonu 857112044, jak i poprzez faks 857112044.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...