Jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Centrum Edukacyjnym

no image

Gimnazjum o nazwie Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Centrum Edukacyjnym "omnibus" Pyrzycach prowadzi działalność w miejscowości Pyrzyce, pod adresem Rejtana 6, kod pocztowy 74200. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Odbiorcami jej oferty są: dorośli. Podmiot został poddany rejestracji przez upoważniony organ, jakim jest - Gmina Pyrzyce (miejsko-wiejska). Placówkę prowadzi Centrum Edukacyjne "omnibus". Jej numer Regon to 321269943. Można nawiązać z nią połączenie przez telefon pod nr 915700666, a także poprzez faks 915700361.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...