Instytucja publiczna - Zespół Szkół Spożywczych

no image

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkół Spożywczych mieści się w miejscowości Rzeszów, pod adresem Warszawska 20, kod pocztowy 35205. Jest to instytucja publiczna. Odbiorcami jej programu są: bez kategorii. Podmiot został poddany rejestracji przez właściwy organ. Jednostkę prowadzi Miasto Na Prawach Powiatu. Jej nr Regon to 000193950. Można nawiązać z nią połączenie korzystając z numeru telefonu 177483100, jak i poprzez faks 177483128.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...