Instytucja publiczna - Zespół Szkół Specjalnych Nr 78

no image

Zespół Szkół I Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkół Specjalnych Nr 78 działa w miejscowości Warszawa, pod adresem Al. Dzieci Polskich 20, kod pocztowy 4736. Jest to placówka publiczna. Odbiorcami jej oferty są: bez kategorii. Punkt został zarejestrowany poprzez właściwy organ. Instytucję prowadzi Miasto Na Prawach Powiatu. Jej Regon to 012399760. Można nawiązać z nią kontakt telefonicznie pod numerem 228151126, jak również poprzez fax 228151123.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...