Instytucja publiczna - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1

no image

Technikum Uzupełniające Dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych o nazwie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1 działa w miejscowości Myślenice, pod adresem Żeromskiego 17, kod pocztowy 32400. Jest to jednostka publiczna. Adresatami jej programu są: dorośli. Obiekt został zarejestrowany przez właściwy organ. Jednostkę prowadzi Powiat Ziemski. Jej numer Regon to 356687283. Można nawiązać z nią połączenie przez telefon pod nr 123720040, jak również poprzez fax 122743925.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...