Instytucja niepubliczna - Ośrodek Kształcenia Zawodowego

no image

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego o nazwie Ośrodek Kształcenia Zawodowego prowadzi działalność w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, pod adresem Graniczna 2, kod pocztowy 44335. Jest to instytucja niepubliczna. Odbiorcami jej oferty są: bez kategorii. Punkt został zarejestrowany przez upoważniony organ, którym jest - Powiat m. Jastrzębie-Zdrój (grodzki). Jednostkę prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego. Jej Regon to 000512533. Można nawiązać z nią połączenie telefonicznie pod numerem 324737602, a także poprzez faks 324737302.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...