Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Zawodowa W Tarnowie

no image

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Zawodowa W Tarnowie prowadzi działalność w mieście Tarnów, pod adresem Krakowska 6, kod pocztowy 33100. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Adresatami jej programu są: dorośli. Punkt został wpisany do rejestru poprzez upoważniony organ, którym jest - Powiat m. Tarnów (grodzki). Placówkę prowadzi Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. Z O.o.. Jej Regon to 472967280. Można się z nią połączyć telefonicznie pod numerem 146300688, a także poprzez faks 146300689.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...