Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Policealne Studium Zawodowe Spółki

no image

Szkoł. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Adresatami jej programu są: dorośli. Punkt został zarejestrowany przez upoważniony organ, jakim jest - Powiat m. Płock (grodzki). Z O.o.. Jej numer Regon to 610368067. Można się z nią połączyć pod numerem telefonu 242627255, jak i poprzez fax 242627255.

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 screen

Instytucja publiczna - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 działa w mieście Gliwice, pod...
Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego screen

Instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej - Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) o nazwie Omega Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego mieści się w miejscowości...